Cognitive load theory – “kognitív terhelés elmélet”

Számos bejegyzésemben megemlítettem már az e-learning egyik alapszabályát, miszerint felesleges, öncélú dolgokkal ne terheljük a tanulót a tananyagban, mert azok a tanulást hátráltatják. Nézzük most meg részletesen ennek a szabálynak az elméleti hátterét, és azt, hogy hogyan építhetjük be a gyakorlatba az alapvetéseit. Az elmélet John Sweller nevéhez köthető, az angolszász szakirodalom Congnitive Load Theory-ként, vagy […]