Az ADDIE modell

Az ADDIE napjaink legelterjedtebb oktatásmódszertani modellje. Iránymutatásit betartva növelhetjük a projektek hatékonyságát. Az elnevezés egy betűszó, ami az angol Analyze (Elemzés), Design (Tervezés), Development (Kivitelezés), Implement (Megvalósítás) és Evaluate (Értékelés) tagokból áll. Ahogy a szavakból is látszik, a modell a tananyag készítése és alkalmazása összes szakaszát felöleli. E-learning tananyagkészítőként a leggyakrabban az első három és utolsó állomással találkozunk, de nem ritka, hogy a negyedikben, a megvalósításban is részt veszünk.  A továbbiakban az egyes szakaszokat fogom részletesebben bemutatni.

ADDIE

Analyze – Elemezés

 • Tanulási célok, igények feltárása (mi a kurzus célja? miért e-learning formában kerül megvalósításra? mik az üzleti célok?…)
 • Tanulási környezet elemzése (munkahelyen vagy otthon fognak tanulni, szervezett formában vagy egyénileg? milyen a technikai kiszolgáltság?…)
 • Célcsoport meghatározása (nemi összetétel, életkor, érdeklődés, motiváció, meglévő ismeretek…)
 • Kimeneti és bemeneti szűrés (lesz-e a kurzusnak előfeltétele? lesz-e vizsga belőle?…)
 • Projektterv elkészítése (mérföldkövek, felelősök)

Design – Tervezés

 • Megvalósítási forma kiválasztása (tananyag, játék, prezentáció, szimuláció)
 • Design elemek kialakítása, arculat (színek, betűtípus, ikonok)
 • Módszertani eszközök kiválasztása (feladat típusok, hangvétel)
 • Struktúra, időtartam
 • Forgatókönyvek írása

Development – Kivitelezés

 • Prototípus elkészítése
 • Kivitelezés
 • Média elemek beszerzése,elkészítése (képek, videók, hangok)
 • Tesztelés
 • Pilot kurzus

Implement – Megvalósítás

 • Oktatás megszervezése, lebonyolítása

Evaluate – Értékelés

ez a lépés folyamatosan jelen van minden szakaszban

 • Hatékonyság vizsgálatok
 • Értékelés
 • Tanulói teljesítmény mérése

Olvasnivaló:

ADDIE Model Explained
The ADDIE Model
Wikipedia
ADDIE model
Definition: ADDIE Instructional Design Process

Leave a Reply